Asverstrooiing

Verstrooien van as kan op verschillende manieren. Hoe en waar de verstrooiing ook plaatsvindt, bij één van de gedenkplaatsen in het park van Crematorium Kranenburg kan altijd een gedenkplaat bevestigd worden. Nabestaanden hebben dan iets tastbaars en een plekje om hun dierbare overledene te gedenken.

Verstrooiing op land
U kunt kiezen voor het verstrooien van de as op twee verstrooigebieden (circa 11.000 m2) van Kranenburg. Onze medewerkers kunnen de as verstrooien, maar u mag dit natuurlijk ook zelf doen. Het plekje van de verstrooiing kan zelf worden uitgezocht. Van iedere asverstrooiing worden de coördinaten gearchiveerd, zodat indien men niet bij de verstrooiing aanwezig is geweest, wij altijd nadien de plek van de verstrooiing kunnen aanwijzen.

Het crematorium beschikt over twee verstrooigebieden. Achter de grote vijver op het landgoed ligt een 10.000 m2 groot natuurgebied, het verstrooipark Kranenburg. In dit uitgestrekte natuurgebied staat ook een gedenkmonument waar ter nagedachtenis een gedenkplaat aangebracht kan worden. Omdat dit onaangetast natuurgebied moet blijven is het niet toegestaan bloemen te plaatsen.

Achter het crematorium bevindt de verstrooituin waar nabestaanden ook zelf de plaats van de verstrooiing kunnen bepalen. In dit gebied mogen wel snijbloemen geplaatst worden in zogenaamde ‘prikvazen’ die voor een ieder beschikbaar zijn.

Alle as kan worden verstrooid; maar er kan ook worden gekozen om een deel van de as in een sierurn voor thuis of in een sieraad, medaillon, asbeeld of glasreliek te bewaren. Over alle andere mogelijkheden informeren wij u graag. Meer informatie vindt u hier [link naar urnen en sieraden].

Kinderverstrooihofje
Het crematorium beschikt over een speciaal kinderverstrooihofje voor kinderen en te vroeg geboren kinderen (foetussen). Voor dit verstrooihofje (zie de foto's hierboven) is een prachtig kleurrijk symbolisch monument ontworpen van een vader en een moeder dicht bij elkaar die hun verdriet delen. Uit de schoot van moeder vallen “Vergeet-me-nietjes” als herinnering van hun ware liefde.
De vlinders staan voor positief symbool van verandering en onsterfelijkheid en de uit ogenschijnlijke dood geboren schoonheid.
Als ouders elkaar hier treffen kunnen zij hun gedachten en verdriet met elkaar delen.

Asverstrooiing op zee per schip of vliegtuig
Verstrooiing op de Noordzee kan door het crematorium worden verzorgd. Ook kan de as vanuit een vliegtuig worden verstrooid. Crematorium Kranenburg kan u hierover uitvoerig informeren.

Asverstrooiing op individueel plekje
Daarnaast kan de verstrooiing plaatsvinden op een individueel dierbaar plekje. Hiervoor is echter wel toestemming van de eigenaar van de grond of het water nodig. Veel gemeenten hebben dit in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geregeld.

Andere mogelijkheden
Asverstrooiing kan ook plaatsvinden op het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen bij Arnhem. Ook hierbij kan desgewenst de familie aanwezig zijn. Ook bij veel andere crematoria en begraafplaatsen wordt de mogelijkheid geboden de as te verstrooien in een daarvoor ingerichte verstrooituin.

Meer tijd nodig?
Soms is er meer tijd nodig om een bestemming aan de as te kunnen geven. Wij bewaren de as dan voor u gedurende een periode van 1 jaar in de algemene nis in het crematorium. Deze ruimte is niet voor bezoek toegankelijk.