Disclaimer

Privacyverklaring
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Klik hier voor onze privacyverklaring.

 

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling is schriftelijke toestemming vooraf nodig van Crematorium Kranenburg. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Crematorium Kranenburg niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door bijvoorbeeld onjuiste informatie.

Fotografie: Crematorium Kranenburg.
Tekst en concept: Facultatieve Media BV en Crematorium Kranenburg.