‘Herdenken Belicht’ online

De afgelopen jaren werd in november de wandeltocht ‘Herdenken Belicht’ georganiseerd. Vanwege de corona-maatregelen kan de wandeltocht, die ondertussen een groot jaarlijks moment van herdenken is geworden, ook dit jaar helaas niet doorgaan. De organisatie betreurt dit ten zeerste en heeft daarom het initiatief genomen om dit jaar een korte film te maken om te gedenken en herdenken.

Vanaf zaterdag 20 november 2021, de datum waarop de wandeltocht anders zou plaats hebben gevonden, is deze korte film via de website www.herdenkenbelichtzwolle.nl of via onderstaande fotolink te zien.

 

De virtuele wandeltocht
Voirg jaar is er onder de bezielende leiding van Bert Pierik, de beheerder van begraafplaats Bergklooster, een film gemaakt door Veasonic, Michiel en Maarten Boogerman, met mooie sfeerbeelden, omlijst met optredens van musici. Oud stadsdichter Jeroen Kraakman draagt een speciaal geschreven gedicht met de titel ‘in besloten kring’ voor.
Deze film is ook nog steeds via de website www.herdenkenbelichtzwolle.nl te zien.

Wij willen alle nabestaanden op deze manier een troostend moment bieden in de hoop dat wij volgend jaar weer de wandeltocht kunnen organiseren.

Wij nodigen iedereen daarom van harte uit om op deze wijze toch dierbare overledenen te herdenken.

 

 

 

 

 

 

 

Terug